תקנון
הדף בבנייה...
 
 • כל המידע באתר נועד להתרשמות כללית בלבד והוא אינו מהווה בשום צורה משום הצעה, עצה, המלצה או יעוץ.


  על אף השתדלותנו להחזיק מידע נכון, לא מן הנמנע כי עקב טעויות אנוש, המידע יהיה חסר, שגוי, בהקשר אחר ולא עדכני. כל הסתמכות על איזה מהמידע היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. בשום מקרה, לא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד שייגרם, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהסתמכות על המידע שבאתר ו/או משימוש בו.


  האתר כולל גם קישורים לאתרים אחרים שאינם בשליטתנו. יתכן כי אתרי צד ג' יציעו מידע, שירותים או מצרכים. אין לנו שליטה על טיבם, תוכנם או מהימנותם. עצם קיום הקישורים באתר או ההפניה לא מהווים המלצה או הצעה לעשות שימוש בהם, ולכן כל שימוש הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש.


  כל השירותים המתוארים באתר אינם בגדר הצעה, אלא הזמנה להציע הצעות.


  כל סכסוך הקשור במלואו או בחלקו לאתר ו/או לתוכנו יתברר בבתי המשפט במחוז חיפה בלבד.


  כל זכויות היוצרים שמורות לבירם לייף סטייל קלאב בע"מ © 2015-2016.